|

Tư vấn và đặt hàng

016.3344.4455 - 0972.807.793 - Công Ty Thiết Bị Y Tế 247 VN

Thiết bị y tế gia đình

Nhiệt kế điện tử

-10%

Máy massage xung điện

1.600.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-9%

1.250.000VNĐ

1.150.000VNĐ

-8%

Cân điện tử

750.000VNĐ

720.000VNĐ

-4%

900.000VNĐ

860.000VNĐ

-4%

570.000VNĐ

550.000VNĐ

-4%

Máy đo huyết áp Omron

-18%

1.160.000VNĐ

950.000VNĐ

-18%

1.850.000VNĐ

1.520.000VNĐ

-18%
-16%
-15%

1.200.000VNĐ

970.000VNĐ

-19%

1.300.000VNĐ

1.090.000VNĐ

-16%

1.700.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-15%

1.900.000VNĐ

1.590.000VNĐ

-16%

2.100.000VNĐ

1.750.000VNĐ

-17%

2.450.000VNĐ

2.150.000VNĐ

-12%

2.990.000VNĐ

2.700.000VNĐ

-10%

3.160.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-7%
-20%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

1.650.000VNĐ

1.400.000VNĐ

-15%
-12%

900.000VNĐ

750.000VNĐ

-17%

1.050.000VNĐ

930.000VNĐ

-11%

1.150.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-8%

1.200.000VNĐ

1.060.000VNĐ

-12%

1.850.000VNĐ

1.680.000VNĐ

-9%

2.150.000VNĐ

1.900.000VNĐ

-12%

Máy đo huyết áp Beurer

Máy đo huyết áp Microlife

Thông tin tổng hợp

Máy đo đường huyết Omron - Nhật Bản

1.250.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-16%
-25%

1.600.000VNĐ

1.280.000VNĐ

-20%

Máy thử đường huyết Accu Chek - Đức

-24%
-19%

Thiết bị kiểm tra đường huyết khác

-15%

1.600.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-9%

1.650.000VNĐ

1.290.000VNĐ

-22%
-21%

Máy xông mũi họng (máy khí dung) Omron Japan

-16%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%
-24%
-11%
-16%

1.050.000VNĐ

950.000VNĐ

-10%

1.600.000VNĐ

1.400.000VNĐ

-13%

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

4.500.000VNĐ

4.000.000VNĐ

-11%

6.500.000VNĐ

6.300.000VNĐ

-3%

Phụ kiện máy xông mũi họng

Sản phẩm máy xông mũi họng khác

1.600.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-9%

2.500.000VNĐ

2.290.000VNĐ

-8%

1.800.000VNĐ

1.660.000VNĐ

-8%

Máy trợ thính Rionet - Nhật Bản

1.250.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-16%

1.050.000VNĐ

950.000VNĐ

-10%

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%

4.900.000VNĐ

4.600.000VNĐ

-6%

500.000VNĐ

450.000VNĐ

-10%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%

400.000VNĐ

350.000VNĐ

-13%

Máy trợ thính Phonak

3.100.000VNĐ

2.950.000VNĐ

-5%

3.300.000VNĐ

3.100.000VNĐ

-6%

3.500.000VNĐ

3.250.000VNĐ

-7%

3.800.000VNĐ

3.600.000VNĐ

-5%

4.500.000VNĐ

4.250.000VNĐ

-6%

4.700.000VNĐ

4.400.000VNĐ

-6%

Pin máy trợ thính

25.000VNĐ

25.000VNĐ

Máy Massage Cầm Tay

Máy Massage Chân

Máy Massage Bụng

Máy Massage Trị Liệu

CÁC BƯỚC MUA HÀNG CÁCH THỨC THANH TOÁN PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN