Máy đo huyết áp Omron HEM-6121

-12%

Máy đo huyết áp Omron HEM-6131

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

Máy đo huyết áp Omron HEM-6221

1.700.000VNĐ

1.450.000VNĐ

-15%

Máy đo huyết áp Omron HEM-8712

-14%

Máy đo huyết áp Omron HEM-7120

-12%

Máy đo huyết áp Omron HEM-7121

1.100.000VNĐ

930.000VNĐ

-15%

Máy đo đường huyết OnCall Plus

-25%

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

-16%

Máy đo đường huyết Accu Chek Active

-34%

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

-19%

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

-20%

Máy đo đường huyết OneTouch Ultra 2

-15%

Máy xông khí dung mũi họng Alkato

-24%

Máy xông mũi họng Omron NE-C803

-17%

Máy xông mũi họng Omron NE-C25S

-16%

Máy xông mũi họng Omron NE-C801

1.050.000VNĐ

920.000VNĐ

-12%

Máy xông mũi họng Omron NE-C28

1.250.000VNĐ

1.100.000VNĐ

-12%

Máy trợ thính Rionet HA-20DX

1.150.000VNĐ

1.050.000VNĐ

-9%

Máy trợ thính Siemens 118

1.050.000VNĐ

950.000VNĐ

-10%

Máy trợ thính Itsumo HI-01S

1.600.000VNĐ

1.500.000VNĐ

-6%

Máy trợ thính Rionet HB-23P

2.100.000VNĐ

1.950.000VNĐ

-7%

Máy trợ thính Rionet HM-04

3.700.000VNĐ

3.400.000VNĐ

-8%

Máy trợ thính Rionet HM-06

4.900.000VNĐ

4.600.000VNĐ

-6%